Spilleregler

1. Texas Holdem

Spillere
Opp til 10 spillere kan spille på samme samme bord.

Innsatsstruktur
Texas Holdem spilles med to blinds, lille og store blindsen. En blind er en innsats som spillerne er nødt til å gjøre før kortene blir delt ut. Texas Hold’em har følgende struktur på hvordan du kan satse; Limit, Pot-Limit og No-limit.

Spillet

 1. Blindsen legges av de to spillerene til venstre for giveren. Giveren vises med en rund hvit knapp med bokstaven ”D” foran spilleren. Giver-knappen roterer med klokken rundt bordet.
 2. Hver spiller får to kort på hånden. Disse kortene er kun for spilleren. De andre spillerene ser ikke disse kortene.
 3. Første innsats innledes av spilleren til venstre den store blindsen.
 4. Tre åpne kort (”floppen”) legges ut på midten av bordet. Disse kortene er felles for alle spillerne og skal kombineres med kortene man har på hånden.
 5. Andre innsatssrunde startes av spilleren som sitter etter giveren.
 6. Ett fjerde felleskort (”turn”) legges ut på midten av bordet.
 7. Tredje innsatssrunden innledes av spilleren som sitter etter giveren.
 8. Et femte og siste felleskort (”riveren”) legges ut på midten av bordet.
 9. Den siste innsatsningsrunden innledes av spilleren som sitter etter giveren.
 10. Visning (”Showdown”) - Spilleren med den beste pokerhånden vinner potten. Hver spiller kombinerer den beste femkorts-hånden ved hjelp av de fem felleskortene og de to kortene han har på hånden. Dersom flere spillere har like gode kort, deler de potten (”split-pot”).

2. Twister

Twister-spill er en hurtigvariant av Sit n Go-turneringer, hvor 3 spillere spiller et Texas Hold'em-format med 500 sjetonger i stacken. Premiepotten bestemmes tilfeldig så snart tre spillere sitter ved bordet, og kan variere fra 2x til 1000x innkjøpsprisen.

3. Omaha & Omaha Hi/Lo

Spillere
Opp til 10 spillere kan spille på samme samme bord.

Innsatsstruktur
Omaha spilles med to blinds, lille og store blindsen. En blind er en innsats som spillere er nødt til å gjøre før kortene blir delt ut. Omaha har følgende struktur på hvordan du kan satse; Limit, Pot-Limit og No-limit.

Spillet

 1. Blindsen legges av de to spillerene til venstre for giveren. Giveren vises med en knapp med bokstaven ”D” foran spilleren. Giver-knappen roterer med klokken rundt bordet.
 2. Hver spiller får fire kort på hånden. Disse kortene er kun for spilleren. De andre spillerene kan ikke se disse kortene.
 3. Første innsats innledes av spilleren som sitter etter den store blindsen.
 4. Tre åpne kort (”floppen”) legges ut på midten av bordet. Disse kortene er felles for alle spillere og skal kombineres med to av kortene du har på hånden.
 5. Andre innsatsrunde innledes av spilleren som sitter etter giveren.
 6. Ett fjerde felleskort (”turn”) legges ut på midten av bordet.
 7. Tredje innsatsrunde innledes av spilleren som sitter etter giveren.
 8. Et femte og siste felleskort (”riveren”) legges ut på midten av bordet.
 9. Siste innsatsrunde innledes av spilleren til venstre for giveren.
 10. Visning (”Showdown”) – Den spilleren med den beste pokerhånden vinner potten. Hver spiller må ved hjelp av to kort fra hånden og tre av felleskortene kombinere den beste pokerhånden. Dersom flere spillere har like gode kort deler de potten (”split-pot”).

4. Omaha Hi/Lo

I Omaha Hi/Lo deles potten mellom den høyeste hånden og den laveste hånden - dersom det finnes en gyldig lav hånd. For at en lav hånd skal regnes med så får ingen kort i den kombinerte femkortshånden være over 8 eller bestå av par. Ess kan brukes for både høy og lav hånd. Når lave hender sammenlignes så vinner den hånden som har det laveste høyeste kortet. Det betyr at 7,5,4,2,A vinner over 8,4,3,2,A. Hvis to spillere har det samme høye kortet sammenligner man det nest laveste osv.

Det er mulig for en spiller å vinne både høy og lav hånd. Den lave hånden kan være straight eller flush. Den beste lave hånden er derfor 5,4,3,2,A. Dersom det ikke finnes en gyldig lav hånd vinner den høye hånden hele potten.

5. 7 Card Stud & 7 Card Stud Hi/Lo

Spillere
Opp til 8 spillere kan spille ved samme bord.

Innsatsstruktur
7 Card Stud spilles med ante. En ante er en tvungen innsats som alle spillere må gjøre før kortene blir delt ut. 7 Card Stud har kun innsatsstrukturen Limit.

Spillet

 1. Alle spillere betaler en ante til potten. Anten er normalt 1/10 av innsatsstrukturens minste satsning, eksempelvis $ 1 i ett $10-$20 spill.
 2. Hver spiller får tre kort. To av kortene er ikke synlige for motstanderne, mens et av kortene er vendt opp.
 3. Første innsatsrunde innledes av spilleren med det laveste synlige kortet. Spilleren kan velge å plassere en halv eller en hel innsats. I den første runden er en hel innsats det laveste tallet i strukturen, feks $ 5 i ett $ 5-$ 10 spill.
 4. Hver spiller får fjerde kort på hånden med bildesiden opp.
 5. Andre innsatsrunde innledes av spilleren med den høyeste synlige hånden. Innsatsen er fremdeles det lavere tallet i strukturen. Dersom en spiller har et åpent par så kan han velge å plassere en høyere innsats, feks $10 i ett $5-$10 spill.
 6. Hver spiller får et femte kort på hånden med bildesiden opp.
 7. Tredje innsatssrunde startes av spilleren med den høyeste synlige hånden. Fra og med denne runden og fremover er alle innsatser det høyere tallet i strukturen.
 8. Hver spiller får et sjette kort med bildesiden opp.
 9. Fjerde innsatsrunde innledes av spilleren med den høyeste synlige hånden.
 10. Hver spiller får sitt syvende og siste kort. Dette er ikke synlig for andre spillere.
 11. Siste innsatsrunde innledes av spilleren med den høyeste synlige hånden.
 12. Visning (”showdown”) – Spilleren med den beste hånden vinner potten. Hånden kombineres ved hjelp av fem av de syv kortene spilleren har på hånden.
  Dersom samtlige 8 spillere sitter igjen når det siste kortet skal deles ut vil ikke kortstokken strekke til. I dette tilfellet legges det et siste kort ut på bordet med bildesiden opp som et felleskort.

6. 7 Card Stud Hi/Lo

I 7 Card Stud Hi/Lo deles potten mellom den høyeste hånden og den beste lave hånden - dersom det finnes en gyldig hånd. For at det skal regnes som en lav hånd får ingen kort i den kombinerte femkortshånden være over 8 eller bestå av et par. Ess kan brukes for både høy og lav hånd. Når de lave hendene sammenlignes så vinner den hånden som har det laveste høye kortet.

Det betyr at 7,5,4,2,A vinner over 8,4,3,2,A. Hvis to spillere har det samme høye kortet sammenligner man det nest laveste osv. Det er mulig for en spiller å vinne både høy og lav hånd. Den lave hånden kan være straight eller flush. Den beste lave hånden er derfor 5,4,3,2,A. Dersom det ikke finnes en gyldig lav hånd, vinner den høye hånden hele potten.

7. 5-Card Draw

Spillere
Opp til 5 spillere kan spille ved samme bord.

Innsatsstruktur
5-Card Draw spilles med to blinds. En blind er en tvungen innsats som to spillere er nødt til å plassere før kortene blir delt ut. 5-Card Draw har følgende satsningsstrukturer; Limit, Pot-Limit og No-limit.

Spillet

 1. Blindsen legges av de to spillerene til venstre for giveren. Giveren vises med en knapp med bokstaven ”D” foran spilleren. Giver-knappen roterer med klokken rundt bordet.
 2. Hver spiller får fem kort på hånden. Disse kortene er kun for spilleren. De andre spillerene kan ikke se disse kortene.
 3. Første innsats innledes av spilleren som sitter etter den store blindsen.
 4. Kort trekkes først av spilleren som sitter etter giveren. Hver spiller kan bytte 0 til 5 kort.
 5. Siste innsatsrunde innledes av spilleren til venstre for giveren.
 6. Visning (”Showdown”) - Den spilleren med den beste pokerhånden vinner potten. Dersom flere spillere har like kort, deles potten (”spilt-pot”).
Tap av oppkobling
Dersom en spiller mister sin oppkobling før eller under trekking av kort, og han ikke klarer å koble seg på igjen, vil trekket gå automatisk.

Kort beholdes automatisk etter hvordan hånden matcher følgende regler:
 1. To par eller høyere
 2. Open royal straight flush (KQJ10 tilsvarende)
 3. Høye par (AA,KK,QQ,JJ)
 4. Straight flush eller flush
 5. Lave par (1010 eller under)
 6. Open straight
 7. Gutshot straight
 8. Høye kort (A,K,Q,J)
 9. Ingen kort beholdes

8. KO-turneringer

Ko-turneringer følger de vanlige reglene til en flerbordsturnering, med unntak av at hver spiller har en utslagsverdi. Når en spiller blir slått ut, vil 50 % av spillerens utslagsverdi gå til spilleren som slo ut spilleren, mens de resterende 50 % legges til spillerens egen utslagsverdi.

9. Generelle Regler

Tilgjengelige Innsatsstrukturer

Limit
I Limit er enhver innsats et fast beløp. Den eneste gyldige innsatsen / høyning er likt med Limit, for eksempel $ 5 under de to første rundene og $ 10 i de to siste rundene i et $5-$10 Hold’em spill. Det kan være maksimalt 4 satsninger/høyninger per innsatsrunde.

No-Limit

I No-Limit finnes det ingen øvre grense hva spilleren får satse / høyne. Innsatsen / høyningen må være minst det samme som nivået og den siste innsatsen / høyningen i runden. Det er ingen maksimalgrense for antallet ganger man kan høyne.

Pot-Limit

I Pot-Limit kan en innsats / høyning bare være verdien av potten, plus alle innsatser som har vært i runden, inklusive det spilleren selv har synet. Innsatsen / høyningen må også være det samme som gjeldende nivå og den siste innsats i runden. Det finnes ingen maksgrense for antallet ganger man kan høyne.

10. Innsatsrunden

Check
Dersom ingen har satset eller om spilleren har lagt en stor blind og ingen har høynet, så kan spilleren velge å passe (check). Det innbærer at man avstår fra å satse, men man er fremdeles med i spillet. En spiller kan derimot aldri passe (check) dersom noen andre har satset. Har noen satset etter at spilleren har passet (checket), må spilleren enten syne (call), høyne (raise) eller legge seg (fold).

Fold
En spiller kan alltid legge seg (fold) dersom han ønsker det. Dette innebærer at man kaster sin hånd og er ute av spillet til neste omgang starter.

Call
En spiller har muligheten til å syne (call) en innsats. Dette innebærer at man må legge inn like mye i potten. Innsatsrunden er avsluttet med mindre en annen spiller høyner.

Bet

Dersom ingen annen spiller allerede har satset, har man muligheten til å satse selv. Dette innebærer at man legger en innsats (bet) som vil tvinge motspillerene til å enten syne (call), høyne (raise) eller legge seg (fold).

Raise

Dersom en spiller har satset (bet), har man muligheten til å høyne (raise) innsatsen. Dette innebærer at man høyner satsningen til mer enn motspillerens satsning, noe som tvinger ham/henne til å enten syne (call), høyne (re-raise) eller legge seg (fold).

11. Pokerhåndens verdi

Pokerhendene har følgende verdi:

1. Royal Straight Flush
Den beste mulige pokerhånden. Fra 10 til Ess i samme farge.2. Straight flush
En hånd bestående av fem kort i rekkefølge og i samme farge. Dersom flere spillere har Straight Flush vil den med høyest kort vinne.3. Fire like (Four of a kind)
Fire kort av samme valør. Dersom flere spillere har fire like, vinner den som har de høyeste kortene.4. Hus (Full house)5. Flush
Alle fem kort i samme farge. Dersom flere spillere har flush, vinner den med høyest kort.6. Straight
Alla fem kort i rekkefølge. Dersom flere spillere har straight, vinner den med det høyeste kortet.7. Tress (Three of a kind)
Tre kort av samme valør. Dersom flere spillere har tress, vinner den med den høyeste tressen.8. 2 par (Two pairs)
To par. Dersom flere spillere har to par, vinner den med det høyeste paret.9. 1 par (One pair)
To kort av samme valør. Dersom flere spillere har par, vinner den med det høyeste paret.10. Høyt kort (High card)
Ingen hånd. Dersom flere spillere ikke har noen hånd, vinner den med det høyeste kortet.I poker regner man alltid den beste femkortshånden. Det innebærer f.eks at om to spillere har det samme parte, så vinner den som har de tre høyeste kortene. Har flere spillere eksakt samme verdi på hele femkortshånden så deler de på gevinsten.

12. Alias

Et alias er et kallenavn du velger som andre spillere vil se i pokerklienten.

Følgende regler gjelder:

• Første gangen du logger deg inn på iPoker-nettverket, vil du få tildelt et alias.
• Du kan endre ditt alias én gang. Aliaset kan deretter ikke modifiseres eller endres.
• Spillere kan ikke ha flere alias.
• Støtende alias er ikke tillatt. Om du velger et alias som er støtende, vil ditt alias bli avvist og du blir bedt om å velge et annet alias. Alle avgjørelser er etter husets eget skjønn.
• Aliaset kan være sammensatt av store og små bokstaver (a til z) og tallene (0 til 9). Aliaset må bestå av minst 4 tegn og maksimal lengde er 16 tegn.

13. Chip/Cash Dumpings

Chip dumping (å tape en hånd med vilje for å gi sjetonger til en annen spiller) er ikke tillatt, og kan resultere i følgende:

• Spilleren diskvalifiseres og fjernes fra turneringen.
• Spilleren mister hele buy-in beløpet og avgiften.
• Spilleren kan utestenges permanent fra iPoker-nettverket.

Merk: Disse avgjørelsene er etter husets eget skjønn.

14. Coffeehousing

Coffee housing (chatting for å påvirke utfallet av spillet) er ikke tillatt.

Følgende regler gjelder i chatten:

• Ingen kommunikasjon mellom spillere som kan påvirke utfallet av spillet er tillatt. Dette inkluderer samtaler rundt spillet av egen hånd eller en motstanders hånd.

Misbruk av nettpraten/chatten kan resultere i følgende:

• Spilleren diskvalifiseres og fjernes fra turneringen.
• Spilleren mister hele buy-in beløpet og avgiften.
• Spilleren kan utestenges permanent fra iPoker-nettverket.

Merk: Disse avgjørelsene er etter husets eget skjønn.

15. Samarbeid, bruk av boter, og/eller programvare fra tredjepart.

Poker er et spill hvor spillerne spiller for seg selv. Samarbeid av noen typer blant spillerne er ikke tillatt.
I tillegg er bruk av boter eller programvare fra tredjeparter som gir spilleren en urettferdig fordel og/eller tar avgjørelser på vegne av spilleren, også forbudt.

Samarbeid og bruk av alle typer boter eller programvare fra tredjeparter for å få skaffe seg en fordel, kan resultere i det følgende:

• Spillerne diskvalifiseres og fjernes fra turneringen.
• Spillerne mister hele buy-in-beløpet og avgiften.
• Spillerne kan utestenges permanent fra iPoker-nettverket.

Merk: Alle avgjørelser er etter husets eget skjønn.

16. Tap av forbindelse

Hvis en spiller mister forbindelsen til systemet midt i en turnering, gjelder følgende regler:

• Hvis en spiller mister forbindelsen i løpet av en hånd men allerede har plassert en innsats, har spilleren 30 sekunder på å koble seg på igjen. Om spilleren ikke rekker å komme seg tilbake innen 30 sekunder, skjer følgende:

- Hvis hånden kan checkes, gjøres dette automatisk.
- Hvis spillerens hånd ikke kvalifiserer til å checke eller være all-in, kastes hånden automatisk.
- Spillere som mister forbindelsen og ikke returnerer til turneringen blindes ut. De må prøve å logge inn igjen så fort som mulig. De vil beholde plassen ved bordet og checke/kaste til de er tilbake.
- Hvis det er spilleserveren som forhindrer fortsettelse av spillet, vil spillet i den aktuelle hånden kanselleres. Spillerens balanse for bordet returneres til slik det var før hånden startet.
- Hvis en spiller mister forbindelsen i løpet av en hånd, vil spilleren automatisk stå over inntil han/hun returnerer og kan poste blinder igjen. Under denne perioden vil spilleren ikke poste blinder. Hvis en spiller sitter ut i mer enn 7 minutter, vil spilleren bli fjernet fra bordet og det gjenstående beløpet i sjetonger blir returnert spillerens konto.

17. Avbrutte turneringer

I sjeldne tilfeller kan en turnering bli avbrutt av forskjellige årsaker. I slike tilfeller vil utbetalinger skje på følgende måte (eliminerte spillere før avbruddet får uansett ikke refusjon):

Heads Up-turneringer
Begge spillerne får refundert buy-in + avgift.

ALLE SNG Turneringer
Gjenværende spillere vil få følgende kompensasjon:

• Buy-in og avgift refunderes.
• Hver spiller mottar en lik andel av innkjøpet fra de eliminerte spillerne.

MTT - Garantert premie
Kompensasjonen avhenger av hvilket nivå turneringen er på når den blir avbrutt:

Hvis premienivået ikke er oppnådd:

(Hvis turneringen fortsatt er i en rebuy-periode, vil premiepotten være summen av buy-in + add-on. Når rebuy-perioden er over, vil premiepotten være den annonserte garanterte premien).

• Gjenværende spillere vil få følgende kompensasjon:

- Buy-in og avgift refunderes.
- Premiepotten vil bli utbetalt som følger:

 • 50% av potten deles likt mellom de gjenværende spillerne
 • 50% fordeles proporsjonalt i tråd med antall sjetonger spillerne har.


Hvis premienivået er oppnådd:

• Gjenværende spillere vil få følgende kompensasjon:

- Buy-in og avgift refunderes.
- Hver spiller får tildelt et beløp som tilsvarer den premien neste eliminerte spiller ville ha fått hvis turneringen ikke hadde blitt avbrutt.
- Av den gjenværende premiepotten fordeles 50% likt mellom spillerne og 50% fordeles i forhold til antall sjetonger de har.


MTT - Ingen Garantert premie
Hvis premienivået ikke er oppnådd:

• Gjenværende spillere vil bli refundert som følger:

- Buy-in og avgift refunderes.
- Premiepotten vil bli utbetalt som følger:
 • 50% av potten deles likt mellom de gjenværende spillerne.
 • 50% fordeles proporsjonalt i tråd med antall sjetonger spillerne har.


Hvis premienivået er oppnådd:
• Gjenværende spillere vil bli refundert som følger:

- Buy-in og avgift refunderes.
- Hver spiller får tildelt et beløp som tilsvarer den premien neste eliminerte spiller ville ha fått hvis turneringen ikke hadde blitt avbrutt.
- Av den gjenværende premiepotten fordeles 50% likt mellom spillerne og 50% fordeles i forhold til antall sjetonger de har.


Freerolls
Hvis premienivået ikke er oppnådd:

• 50% av potten deles likt mellom de gjenværende spillerne
• 50% fordeles proporsjonalt i tråd med antall sjetonger spillerne har.

Hvis premienivået er oppnådd:

• Hver spiller får tildelt et beløp som tilsvarer den premien neste eliminerte spiller ville ha fått hvis turneringen ikke hadde blitt avbrutt.
• Av den gjenværende premiepotten fordeles 50% likt mellom spillerne og 50% fordeles i forhold til antall sjetonger de har.

Twister
Hvis premiepotten er på under €1000:

• Gjenværende spillere får refundert sin buy-in.
• En eventuell premiepott fordeles proporsjonalt i forhold til spillernes sjetonger.

Hvis premiepotten er på €1000 eller mer:

• Alle gjenværende spillere får refundert sin buy-in.
• Alle spillere mottar 10% av den gjenværende premiepotten.
• Den gjenværende premiepotten fordeles proporsjonalt i forhold til spillernes sjetonger.

18. Husets regler

Huset forbeholder seg retten til å gjøre følgende:

• Diskvalifisere enhver spiller som ikke følger turneringsreglene, eller som handler upassende i løpet av en turnering.
• Endre alle turneringstider, garanterte premier eller turneringer uten forhåndsvarsel.
• Endre regler og gjøre endelige avgjørelser i alle turneringsrelaterte saker etter hvert som de oppstår.
• Alle avgjørelser er etter husets eget skjønn og er endelige.

19. Individuelt spill

Poker er et spill hvor spillerne spiller for seg selv. Samarbeid av noen typer blant spillerne er ikke tillatt.
I tillegg er det forbudt at spillere spiller mot seg selv ved bruk av flere kontoer på nettverket. Bruken av flere kontoer på tvers av nettverket til dette formalet kan resultere i:

• Spillerne diskvalifiseres og fjernes fra turneringen.
• Spillerne mister hele buy-in-beløpet og avgiften.
• Spillerne kan utestenges permanent fra iPoker-nettverket.

20. Registrering

Følgende regler gjelder:

• Spillere kan registrere seg til en turnering frem til turneringens oppgitte registreringsfrist.
• Det er et fast buy-in beløp for hver turnering, unntatt freeroll-turneringer som ikke krever buy-in.
• Når tiden for å avregistrere seg er utløpt, eller turneringen har startet, er det ikke lenger mulig å avregistrere seg. Buy-in og avgiften refunderes ikke.
• Det er en inngangsavgift for hver turnering, unntatt i freeroll-turneringer.
• Hver turnering har et minstekrav for antall registrerte spillere. Hvis registreringen ikke tilfredsstiller minstekravet, avlyses turneringen. Hvis turneringen avlyses, refunderes buy-in og avgiften til spillerne.
• Hvis du registrerer deg til en turnering og ikke er pålogget når turneringen starter, vil du bli plassert ved bordet automatisk. Du blindes ut til du er tom for sjetonger, eller til du logger deg på for å spille.

21. Pauser i turneringer

Store turneringer kan ha fastsatte pauser. Hyppigheten og varigheten av disse pausene avgjøres av oppsettet til turneringen.

22. Stå over/sitting out

Følgende regler gjelder:

• Hvis en spiller står over i en turnering, blindes spilleren ut.
• Hvis en spiller ikke returnerer til turneringen, mistes hele buy-in beløpet og avgiften.
• Hvis du deltar i et kontantspill og sitter ut i mer enn 7 minutter, vil du bli fjernet fra bordet og det gjenværende beløpet vil bli tilbakeført kontoen din.
• Du vil ikke kunne sitte ute (sit out) på ett bestemt cash game-bord mens du spiller på andre bord. Hvis du sitter ute på ett cash game-bord, vil du automatisk sitte ute på alle aktive cash game-bord.

23. Slow play

Følgende regler gjelder for sakte spill:
- Pengebord
På bord der blindene er lavere enn € 0,05 / € 0,10, har spillerne 15 sekunder på seg til å reagere. Når 15 sekunder har gått, vil tidsbanken aktiveres.
På bord der blindene er større enn eller tilsvarer € 0,05 / € 0,10, har spillerne 20 sekunder på seg til å reagere. Når 20 sekunder har gått, vil tidsbanken aktiveres.
Hvis en spiller bruker lenger tid og bruker opp all tiden i tidsbanken sin, vil spilleren settes i «stå over»-status.
Spillerne starter spillet med 20 sekunder i tidsbanken sin. Disse 20 sekundene reduseres etter hvert som spilleren bruker dem, og økes med 10 sekunder, opptil maksimalt 90 sekunder, hver 50. hånd.
- Twister- og Age of the Gods Twister-turneringer:
I Twister-turneringer har spillerne 15 sekunder på seg til å reagere. Når 15 sekunder har gått, vil spillerne settes i «stå over»-status.
- Flerbordsturneringer
I flerbordsturneringer har spillerne 20 sekunder på seg til å reagere, med en tidsbank på 30 sekunder, som økes med 30 sekunder til hvis de når finalebordet.
- Sit & Go-er
• I Heads up- og Turbo-spill har spillerne 18 sekunder på seg til å reagere.
• I Double or nothing-, Rockets- og Hyper Turbo-spill har spillerne 12 sekunder på å reagere.
Når 12 sekunder har gått, vil spillerne settes i «stå over»-status.
I tillegg, i turneriner med buy-in som er høyere enn eller tilsvarer € 500, har spillerne en tidsbank på 10 sekunder pluss, når aktuelt, 10 sekunder ekstra på finalebordet.

24. Soft play

Soft play er en form for collusion eller avtalt spill der spillere unngår å satse eller høyne i en pott selv om de sitter på en sterk hånd, og dermed kompromitterer spillets integritet. Soft play er ikke tillatt, og kan resultere i følgende:

• Spilleren diskvalifiseres og fjernes fra turneringen.
• Spilleren mister hele buy-in beløpet og avgiften.
• Spilleren kan utestenges permanent fra iPoker-nettverket.

Merk: Disse avgjørelsene er etter husets eget skjønn.

25. Bordbalansering

Følgende regler gjelder:

• Bordbalansering skjer etter hvert som spillere slås ut fra en turnering.
• Gjenværende spillere blir flyttet og bord fjernet frem til bare ett bord gjenstår i turneringen.
• En beskjed vises til spillerne, slik at de er klare over at bordet stenges.
• Pokersystemet velger vilkårlig spilleren som skal flyttes fra et av bordene med flest gjenværende spillere.
• Spilleren flyttes til bordet med færrest gjenværende spillere.
• Spilleren som flyttes til et nytt bord, plasseres så langt unna big blind som mulig, avhengig av ledige seter.

26. Multi table-turneringer

Multi table-turneringer er flerbordsturneringer der mange spillere spiller samtidig, ved flere bord. Antall bord reduseres etter hvert som spillerne slås ut, o de gjenværende spillerne flyttes til andre bord, frem til finalebordet. Det kåres en vinner, og resten av spillerne rangeres etter når de ble slått ut. Man kan velge å avregistrere seg fra en turnering før den starter.

27. Sit n Go-turneringer

Sit n Go-turneringer starter når alle setene ved bordet er opptatt. Det finnes heads up-, 6- og 9-spillerbord. Innkjøpsprisen varierer med hvilket bord du vil spille ved. For 6- og 9-spillerbord gjelder det vanligvis at første-, andre- og tredjeplass vinner hver sin del av premiepotten.

28. Cash Games

Her bruker spillerne penger istedenfor sjetonger. Her er det først til mølla-prinsippet som gjelder. Du kan ta et hvilket som helst ledig sete ved bordet, og spillet starter når flere spillere kommer til. Du kan forlate bordet når du ønsker, og ta gjenværende innsats med deg.

29. Rake og avgifter

Hva er buy-in og inngangsavgift?
Buy-in er innkjøpet det koster å delta i en Sit & Go eller turnering, og disse pengene går til premiepotten. Inngangsavgiften går til huset. Inne i turneringslobbyen kan du klikke på “i” for å se en oversikt over buy-in og avgifter.
I Twister- og Age of the Gods Twister-turneringer er inngangsavgiften 7 % av buy-in.
I Wild Twisters er inngangsavgiften 6 % av buy-in.

Hva er iPoker sine grenser for rake?

På kontantbordene tas det en rake i henhold til iPoker sine spilltyper. Den vil variere avhengig av hvilken limit du spiller på:


Pot limit og no limit-spill:

BlindsAntall spillereRake per pottMax Rake
€0.01/€0.02-€0.02/€0.052-10€0.01 for each €0.15 in the pot€0.50
€0.05/€0.102€0.01 for each €0.15 in the pot€1
€0.05/€0.103-10€0.01 for each €0.15 in the pot€2
€0.10/€0.202€0.01 for each €0.20 in the pot€1
€0.10/€0.203-10€0.01 for each €0.20 in the pot€2
€0.25/€0.502€0.01 for each €0.20 in the pot€1
€0.25/€0.503-10€0.01 for each €0.20 in the pot€3
€0.50/€1.002€0.01 for each €0.20 in the pot€1
€0.50/€1.003-10€0.01 for each €0.20 in the pot€4


Limit-spill:
BlindsAntall spillereRake per pottMax Rake
€0.02/€0.04-€0.05/€0.102-10€0.01 for each €0.25 in the pot€0.04
€0.10/€0.202-10€0.01 for each €0.25 in the pot€0.10
€0.25/€0.50-€0.50/€1.002-10€0.02 for each €0.50 in the pot€0.40
€1.00/€2.002-10€0.02 for each €0.50 in the pot€1.00
€2.00/€4.002€0.02 for each €0.50 in the pot€1.00
€2.00/€4.003-4€0.02 for each €0.50 in the pot€2.00
€2.00/€4.005-10€0.02 for each €0.50 in the pot€3.00
€3.00/€6.00-€10.00/€20.002€0.40 for each €10 in the pot€1.00
€3.00/€6.00-€10.00/€20.003-4€0.40 for each €10 in the pot€2.00
€3.00/€6.00-€10.00/€20.005-10€0.40 for each €10 in the pot€3.00
€20.00/€40.002€0.75 for each €20 in the pot€1.00
€20.00/€40.003-4€0.75 for each €20 in the pot€2.00
€20.00/€40.005-10€0.75 for each €20 in the pot€3.00

30. RNG

Playtechs progravmare har oppnådd en sertifisering av sin RNG (Random number generator) fra Technical Systems Testing (TST), en anerkjent og respektert Accredited Testing Facility (ATF).
TST samarbeider med bransjeoperatører, leverandører, produsenter og regulatorer for å sikre og sertifisere at spillprogramvaren fungerer på en rettferdig, sikker, kontrollerbar og kompatibel måte. I tråd med de mest omfattende regulatoriske kravene.

TST gjennomfører analyser av programvare og utstyr, og miljøet de opererer i, mot spesifikke forskrifter og vanlige industristandarder.

TSTs tjenester leveres av et team med utdannede dataingeniører, ingeniører, matematikere og revisorer av informasjonssystemer, med stor kunnskap og erfaring innen dagens teknologier og forskrifter. TST er en upartisk leverandør av testtjenester, kjent for sin rettskaffenhet. Total upartiskhet for et testanlegg er avgjørende for å sikre en upartisk evaluering.
iPoker-programvarens RNG har blitt testet av TST TECHNICAL SYSTEMS TESTING.